ทัวร์ส่วนตัวญี่ปุ่น โตเกียว - เมืองนิกโก้ - เยือนหมู่บ้านน้ำใส (Oshino Hakkai)

ทัวร์ส่วนตัวญี่ปุ่น โตเกียว - เมืองนิกโก้ - เยือนหมู่บ้านน้ำใส(Oshino Hakkai)

Day 1 - Narita Airport - Narita - Tokyo 

Day 2 - Nikko 

Day 3 - Nikko - Yamanashi

Day 4 - Yamanashi 

Day 5 - Odaiba 

Day 6 - Tokyo 

Day 7 - Tokyo -  Narita Airport

 

การจองตั๋วเครื่องบิน 

ขาไป กรุงเทพ - Narita Airport

ขากลับ Narita Airport - กรุงเทพ

 

1 Narita Airport - Narita - Tokyo

เรารอรับท่านที่ สนามบิน Narita Airport ตามเวลาที่กำหนด

นำท่านชมวัด นาริตะ Naritasan Shinshoji Temple วันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 940 ภายในวัดมีอาคารมากมาย และบริเวณวัดกว้างขวาง ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธอินเดีย แต่ยังคงเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นเอาไว้ รอบๆบริเวณวัด มีถนนคนเดินสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ Narita omotesando ของขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดก็คือ ขนมเซ็มเบที่ทำกันสดๆ และข้าวหน้าปลาไหลย่าง Unagi ที่ท่านจะได้เห็นทุกวิธีการทำสดๆที่หน้าร้าน ตั้งแต่การแร่ไปจนถึงการย่าง พร้อมเสิร์ฟให้ท่านได้ลิ้มลอง

จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิงที่ Shisui Premium Outlets แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมราคาโรงงาน มากกว่า 180 แบรนด์ ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์สัญชาติอื่นให้ท่านได้เลือกช้อป 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว นำท่านชมโคมแดงใหญ่ยักษ์ที่วัดเซ็นโซจิ Senso-ji เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานถึง 1300 กว่าปี และเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 645 เมื่อผ่านประตูโคมแดงหรือประตูคามินาริ ท่านจะพบกับร้านค้าของฝากมากมาย และอย่าลืมเดินเข้าไปไหว้สักการะ พระโพธิสัตว์คันนง หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ช่วงเย็นนำท่านล่องเรือชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกับทัศนียภาพ โดยรอบของแม่น้ำซุมิดะ
ค้างคืน Tokyo 

2 Nikko

ช่วงเช้านำท่านเดินทางสู่เมือง Nikko นิกโก้ เมืองแห่งมรดกโลก ที่ตั้งอยู่ในทิวเขาในจังหวัดโทจิงิ ประเทศญี่ปุ่น อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร

สถานที่แรกที่เราจะไปคือ ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ (Nikko Toshogu Shrine) ศาลเก่าแก่ที่ฝังร่างโทกุกาวะ อิเอยาสึ ผู้โด่งดังในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ผู้ก่อตั้งสกุลโทกุกาวะ ศาลเจ้าแห่งนี้ถูก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1617 โดใช้ช่างฝีมือกว่า 127,000 คน และปัจจุบันได้ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.1999

จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) เป็นทะเลสาบน้ำจืดในอุทยานแห่งชาตินิกโก้ ท่านจะได้เห็นวิวมุมสูงของทะเลสาบแห่งนี้ เหมาะสำหรับการเก็บภาพสวยๆ

จากนั้นนำท่านไปต่อกันที่ น้ำตกเคงอน (Kegon Falls) ตั้งอยู่ที่ทะเลสาบชูเซ็นจิ ในอุทยานแห่งชาตินิกโก้ น้ำตกเคงอนเป็นน้ำตกที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของน้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

ค้างคืน Nikko 

3 Nikko - Yamanashi

นำท่านแวะซื้อของฝากก่อนจะเดินทางไปเมืองต่อไปที่สถานีรถไฟใจกลางเมืองนิกโก้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัด Yamanashi ยามานาชิ ตั้งอยู่ภาคชูบุของประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที ระยะทาง 230 กม.

สถานที่แรกที่เราจะไปก็คือ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค ( Oshino Hakkai Village ) หรือที่นักท่องเที่ยวคนไทยชอบเรียกว่าหมู่บ้านน้ำใส เหตุที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านนำใสนั้นก็คือ ในหมู่บ้านแห่งนี้มีบ่อน้ำสะอาดรวมกันกว่า 8 บ่อ บ่อน้ำที่ว่าสะอาด สะอาดแค่ไหน? สะอาดและใสจนเห็นตัวปลาว่ายในบ่อ และสามารถดื่มได้อีกด้วย ซึ่งบ่อน้ำแต่ละบ่อเป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน 

จากนั้นนำท่านไปลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะขาวๆหนาๆ ให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ของลานสกีแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น สโนว์บอร์ด , กระดานเลื่อนหิมะ , สกี และดื่มด่ำกับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยหิมะ 

หมายเหตุ : ลานสกีจะเปิดตามช่วงเวลาและสภาพอากาศเท่านั้น หากช่วงที่ท่านเดินทางไม่ตรงกับช่วงที่ลานสกีเปิด ทางเรานำท่านเที่ยวสถานที่น่าสนใจที่อื่นทดแทน หรือท่านมีที่ที่อยากไปสามารถแจ้งผู้ออกแบบโปรแกรมได้ล่วงหน้า 

ค้างคืน Yamanashi

4 Yamanashi 

นำท่านนั่งกระเช้าคาจิคาจิ (Mt. Fuji Panoramic Ropeway) ชมภูเขาไฟฟูจิแบบใกล้ชิด ท่านสามารถชมภูเขาไฟฟูจิได้อย่าง 360 องศา แต่ถ้าวันไหนอากาศไม่เป็นใจอาจทำให้ Ropeway ปิดให้บริการ 

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ฟุจิฟุจิยามะ (Fujiyama museum) พิพิธภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีของบริษัทฟุจิคิวโค ภายในจัดแสดงงานศิลปะน่าสนใจมากมาย 

จากนั้นนำท่านชม เจดีย์แดงชูเรโตะ (Chureito Pagoda) ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ไม่ควรพลาด เจดีย์แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ท่านจะได้ชมภาพภูเขาไฟฟูจิและเจดีย์ซึ่งเป็นภาพที่ช่างภาพหลายคนต้องการถ่ายมากให้ได้ 

จากนั้นนำท่าน ศาลเจ้าคิตางุจิฮงงูฟูจิเซ็นเก็น (Kitaguchi Hongu Fuji Sengen-jinja) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1900 เป็นศาลเจ้าเล็กๆที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระเจ้า เป็นศาลเล็กๆที่เงียบสงบและร่มรื่นมากๆ และที่นี่ถือว่าเป็นเส้นทางศักดิ์สิทธิ์เพื่อขึ้นภูเขาไฟฟูจิซัง 

จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินที่ ทะเลสาบยามานากะโกะ (Yamanakako Swan Lake) ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมชิลๆที่นี่ได้ เช่น ปั่นจักรยานน้ำ,นั่งรถ Kaba รถสะเทินน้ำสะเทินบก หรือจะเลือกนั่งชิลๆริมทะเลสาบ เพื่อชมพระอาทิตย์ตกดินก็ได้ 

ค้างคืน Yamanashi 

5 Odaiba

ช่วงเช้านำท่านเดินทางสู่เกาะ Odaiba โอไดบะ หรือย่านโอไดบะเป็นศูนย์รวมความบันเทิงแบบไฮเทคบนเกาะเทียมในอ่าวโตเกียว เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้น ในอดีตเกาะแห่งนีถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการถูกโจมตี ในสมัยเอโดะ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นศูนย์รวมความสนุกและพักผ่อน พร้อมกิจกรรมที่เหาะกับทุกเพศทุกวัย 

สถานที่แรกที่เราจะไปนั้นก็คือ หอสังเกตการณ์บนตกฟูจิทีวี (Sphere observation room "Hachitama") ฟูจิทีวีถือเป็นจุดเริ่มต้นของโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่น นำท่านชมวิวมุมสูงชั้นที่ 25 ของอาคาร จุดชมวิวแห่งนี้เรียกว่า Big ball 

จากนั้นนำท่าน แช่ออนเซ็นหลังยุคกลางเกาะกันที่ โอเอะโดะออนเซ็น (Oedo-Onsen Monogatari) ออนเซ็นของที่นี่มีให้เลือกแช่สองแบบทั้งแบบในร่ม และกลางแจ้ง ซึ่งออนเซ็นที่นี่ได้มีการสูบน้ำจากพื้นโลกที่ลึกถึง 1,400 เมตร ขึ้นมายังบ่อ เมื่อนำท่านเปลี่ยนชุดยูกาตะก่อนจะออกสำรวจส่วนต่างๆของออนเซ็นแห่งนี้ ให้ท่านได้ใช้เวลาผ่อนคลายอยู่ที่นี่จนเต็มอิ่ม

จากนั้นก่อนเดินทางเข้าเมืองโตเกียว นำท่าน Unicorn Gundam Statue หุ้นยนต์กันดั้มเท่าขนาดจริงที่ตั้งอยู่หน้าห้าง DiverCity Tokyo Plaza และนำท่านแวะชอปปิงนิดหน่อยที่ห้างแห่งนี้ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียวเพื่อค้างคืน

ค้างคืน Tokyo 

6 Tokyo 

ช่วงเช้านำท่านชม พระราชวังอิมพีเรียล Imperial Palace เป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น อดีตเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะ Edo Castle และยังเป็น สถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของชาวญี่ปุ่นมามาอย่างยาวนาน 

ช่วงบ่าย Free day เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาชอปปิงของท่าน ให้ท่านได้เลือกย่านชอปปิงด้วยตัวเอง

แนะนำ

 

- ย่านชินจูกุ Shinjuku : ย่านศูนย์กลางธุรกิจของโตเกียว ตั้งอยู่ในด้านทิศตะวันตกและเป็นหนึ่งใน 23 เขตพิเศษของ กรุงโตเกียว เป็นที่ที่นิยิมมากของทั้งนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นเอง เพราะเป็นย่านที่ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น เที่ยวกินชอป จบที่ย่านเดียว มีห้างดังมากมายและร้านอาหารทุกระดับ สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำได้แก่ สวนชินจูกุเงียวเอน Shinjuku Gyoen , Robot Restaurant , ห้าง Ainz Tulpe Shinjuku , ตรอกแห่งความทรงจำ Omoide Yokocho


- ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) : เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ จึงทำให้ย่านนี้มีควาทันสมัยและวัฒนธรรมใหม่ๆอยู่เสมอ มีร้านคาเฟ่น่ารักๆและร้านเสื้อผ้าสุดเก๋มากมาย สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำได้แก่ สถานีรถไฟโบราณ Harajuku station , สะพานคอสเพล์ Jingu Bashi , ถนนชอปปิง takeshita dori

- ย่านอุเอโนะ (Ueno) : ย่านการค้าที่เต็มไปด้วยความคึกคัก ตลอดการเดินเล่นที่ย่านนี้ท่านจะได้ยินเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนขายของกันแทบจะทุกร้าน และนี่คือเสน่ห์ของย่านนี้เลย นอกจากนั้นยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินชมน้องสัตว์ที่สวนสัตว์อูเอโนะ Ueno Park ถัดไปอีกท่านจะได้พบกับความชิลของ สวนอูเอโนะ Ueno Park และที่พลาดไม่ได้คือ ตลาดอะเมโยโกะ Ameya-Yokocho

ค้างคืน Tokyo  

7 Tokyo - Narita Airport

วันสุดท้ายของทริป หากเวลาเหลือนำท่านไหว้สักการะ ศาลเจ้าเมจิ Meji - jingo เป็นศาลเจ้าสำหรับสักการะจักรพรรดิเมจิกับจักรพรรดินีโชเคน

จากนั้นนำท่านส่งที่สนามบินก่อนเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพและความประทับใจเที่ยวหมู่บ้านน้ำใส, ที่เที่ยวซัปโปโร, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮาโกเน่, เส้นทางฮาโกเน่, ทัวร์โกเบ, เที่ยวโกเบ, ทัวร์นิกกโก้, ที่เที่ยวนิกโก้, ที่เที่ยวBibei, ทั้วร์Biei, เที่ยวนาโกย่า, ทัวร์นาโกย่าเที่ยวโอซาก้า, ที่เที่ยวญี่ปุ่น, ที่เที่ยวTokyo, เที่ยวKawaguchiko, ทัวเที่ยวเกียวโต, ญี่ปุ่นด้วยตัวเอง 2019, 30ที่ที่ยวญี่ปุ่น, ไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องเตรียมอะไรไปบ้าง, เที่ยวญี่ปุ่นกับทัวร์, เที่ยวญี่ปุ่น งบ, เที่ยวญี่ปุ่นหลายเมือง, เที่ยวญี่ปุ่นที่ใหม่ๆ, เที่ยวญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว, เที่ยวญี่ปุ่นช่วงไหนดี, เที่ยวญี่ปุ่นงบ, เที่ยวญี่ปุ่นคนเดียว, เที่ยวญี่ปุ่น2020, เที่ยวญี่ปุ่นpantip